Havenhoofd Eindhoven potentie.png

HAVENHOOFD URBAN PLAYGROUND

 

gebiedsverkenning

 

 
 

Recent zijn de eerste schetsen gepubliceerd van de gebiedsvisie Havenhoofd. Tom van Tuijn Stedenbouw heeft samen met FAAM architects de eerste richtingen verkend van een integrale gebiedsvisie waarin ERFGOED, de GEZONDE STAD en LEISURE de kenmerkende thema’s zijn. 

De plek heeft potentie om uit te groeien tot een, voor Eindhoven, nieuw type verblijfsplek in de stad: een Urban Playground. Een plek dicht tegen het stadscentrum, maar met de kwaliteit van water en lange doorzichten. Dit geeft ook een extra aanleiding op het gebied van cultuurhistorie (terugbrengen cultuurhistorische betekenis van het Havenhoofd) en leisure (nieuwe stedelijke activiteiten). Verblijven aan het water is een nieuw type plein (groene plek) waarmee Eindhoven zich beter op de kaart zet op een internationaal podium. 

 
Urban Playground Havenhoofd.jpg
 

De lineaire structuur van het Eindhoven kanaal verbindt als een ruggengraat allerlei locaties. Het kanaal als Blauwe Corridor. 
De combinatie van verschillende planontwikkelingen zoals Mariënhage, het NRE- en Picusterrein, DOK 40 en het Campinaterrein vraagt om een stedenbouwkundige beschouwing die op basis van de deelplannen vooruit kijkt en samenhang geeft.  Het Havenhoofd heeft hierbij letterlijk een centrale positie.

 
 

Op basis van de analyse van de ruimtelijke karakteristieken en de relatie tussen bebouwing Kanaalfront en achterliggende gebieden hebben wij een stedenbouwkundige onderlegger gemaakt. Deze onderlegger bestaat uit het vastleggen van bestaande ontwikkelingen en het toevoegen van nieuwe bouwmassa’s waardoor er een bouwenvelop ontstaat met verspringende rooilijnen, lange zichtlijnen en meer verblijfskwaliteit langs de kades met een eigen identiteit en uitstraling.

De ecologische visie, de klimaatadaptieve ambities en overleg met omwonenden vormen de eerste input voor de uitwerking van de visie.

 
BLAUWE CORRIDOR EINDHOVEN.jpg

project data

locatie Eindhoven

type gebiedsverkenning

team FAAM Architects

wanneer 2017-2018