BERGEN BINNEN

 

Met intrinsieke verbondenheid bouwen we aan een nieuw stukje De Bergen in het centrum van Eindhoven.

Een open proces leidt tot een innovatieve, verrassende en prettige place-to-be. Stedelijk met een menselijke maat. Met hoge kwaliteit architectuur, een rijkdom aan groene plekken en een programma in balans met de buurt

 

 

Bergen Binnen vormt een nieuwe dynamische place-to-be aan de rand van de binnenstad van Eindhoven. Een plek die geen centrumgebied wil zijn, noch een gangbare woonwijk maar aansluiting zoekt bij de identiteit van de bergen: een ontspannen samengaan van detailhandel, horeca, wonen en werken. Niet in alledaagse vorm maar specialer en verrassender. Met een veilige straat, een levendig stadsplein en een aantal groen rustige plekken. Het plan heeft een groot daklandschap met ruimte voor spelen en sport.

 

THE FUTURE IS NOW!
Veranderende tijden vragen om onconventionele perspectieven, nieuwe samenwerkingen en om een hartveroverende en oprechte aanpak. Daarom is het nu tijd om op een andere manier naar gebiedsontwikkeling te kijken. Het aanbieden van een bouwproduct en daarbij (indirect) zeggen “take it, or leave it” is verleden tijd. Wij pleiten voor een intrinsieke gebiedsontwikkeling en wel op alle vlakken.

Deze aanpak resulteert in een gebied dat zich over een lange termijn in waarde gaat ontwikkelen door ‘kwartier maken’ en het starten van een interactief proces met de buurt en toekomstige gebruikers. Hiervoor werken wij samen met partijen die geloven in de potentie van deze plek en zich hier ook langdurig aan willen verbinden. In deze langdurige verbintenis zit ook de betrokkenheid om de openbare ruimte hoogwaardig te maken en de sociale cohesie te versterken. Slim verstedelijken dus!

 
20170522_DvSS stedenbouwkundig plan fase II_definitief openbaar.jpg
 

Een 'verborgen' toren

In het overwegend intieme straatbeeld, tussen de bouwblokken, ontstaat een betekenisvol en aangenaam stadsplein. Op het plein verrijst een glazen, ranke en middelhoge toren. De toren wil geen dominante speler in de stad wil zijn, maar eerder een Eindhovense, onconventionele uitzondering in de wijk. Het is een toren die je pas ontdekt wanneer je het bouwblok binnen gaat of om de hoek kijkt. 

 
 
TvT_Natuurbegraafplaats Deurne 3.jpg
 
 

Een hoogstedelijk programma

Hoogstedelijk wonen met een publieksgerichte plint en groene verblijfsplekken vormen de pijlers van het plan. De plint wordt gevuld door kleinschalige horeca en commerciëlefuncties passend in de buurt. Het woonprogramma bestaat uit een gevarieerde mix van wooneenheden voor een diversiteit aan doelgroepen. Gedurende het proces wordt ruimte geboden aan specifieke programma’s (bijvoorbeeld flexwonen of woongroepen) en mooie, onvoorziene combinaties van functies (bijvoorbeeld wonen en zorg of fietsenmaker en wijnbar).

 
 

We kiezen voor het ontwikkelen in samenhang met de bestaande (historische) situatie in plaats van het ontwikkelen van een autonoom ontwerp

Een belangrijk onderdeel van onze visie is het aansluiten bij de kwaliteit en identiteit van de plek. De Bergen is een levendige stadswijk met een bijzondere sfeer. Geborgen straatjes, mooie gevels en veel leven op straat. Dit vraagt niet om een autonoom ontwerp maar om het ontwikkelen, dichtbij de aard van de plek. Het plan introduceert bewust geen nieuwe grote structuur maar voegt zich in de context. Het maakt De Bergen ‘af’ 

Onderdeel hiervan is het herbestemmen van het oude politiebureau en transformeren van ambulancegarage.

 
 
Deken v Someren Straat 02 Exterieur Cam 04.jpg
 
 

In het proces krijgen de omwonenden en toekomstige gebruikers een rol in de planvorming. De stedenbouwkundige plattegrond is daarom geen kant en klaar plan maar een raamwerk

We pleiten voor een intrinsieke gebiedsontwikkeling en wel op alle vlakken. Vanuit deze visie werken we met een team wat werkelijke waarde wil creëren door te zoeken naar oplossingen en processen die tegemoetkomen aan de behoeften van alle stakeholders. Daarbij vermijden we een te eenzijdige focus op de fysieke gebouwde structuur.

Wij starten daarentegen met het helder definiëren van de opgave. Een opgave die in onze optiek niet bestaat uit het ontwerpen van een vastomlijnd plan om dat dan snel goedgekeurd te krijgen in de buurt zodat de bouw kan beginnen. De werkelijke opgave bestaat uit het zoeken naar de daadwerkelijke match tussen de vraag van buurt en toekomstige gebruikers en het aanbod (het plan). Een plan dat flexibel is en gebalanceerd meegroeit met en vanuit de buurt!

 
 
 
 
 
 

Een groene, biodiverse en klimaatbestendige buurt

Wonen aan mooie, groene en rustiger plekken in een dynamische binnenstad is een grote kwaliteit. Met een klimaatstraat, een groen stadsplein, een waterhof en een daklandschap wordt een nieuwe stedelijke biotoop. Behalve de beeldwaarde levert het groen een bijdrage aan de luchtkwaliteit, de waterhuishouding en de biodiversiteit van Bergen Binnen. Groensoorten worden gekozen vanwege hun bijdrage aan de biodiversiteit. Gebouwgroen als gevelbegroeiing, daktuinen en overhangende beplanting vormt een toevoeging aan de minibiotoop.

Het plan biedt een informeel en boeiend daklandschap met een stelsel van terrassen, opbouwen en serres. Zowel ruime privéterrassen, zoals op het terrasgebouw aan de Edenstraat, als collectieve en openbare daken. Het daklandschap op het binnengebied wordt openbaar toegankelijk met brede trappen, als nieuw park voor de Bergen. Er wordt gedacht aan een proeftuin, een speelplek en een veld voor urban sports.

 
20170522_DvSS stedenbouwkundig plan fase II_definitief daklandschap.jpg
 

Verrassende elementen zijn de dakopbouwen. Nieuwe woonvormen als Tiny Houses en design-houses, lichte paviljoens en kasachtige structuren lijken te zijn geland op het dak. Met ruimte voor het experiment met een panoramisch uitzicht op de veranderende skyline van Eindhoven. Deze ‘bouwlaag’ manifesteert zich nadrukkelijk als design. Ruimtelijk gezien is het daklandschap de onconventionele laag die zeer goed past bij de Eindhovense mentaliteit en het karakter van de stad. In de avonduren lichten zij op en vormen zij samen met de toren een nieuwe krans van licht in de skyline van de lichtstad.

 
 
 
 

project data

locatie Deken van Somerenstraat, Eindhoven

type tender (finalist)

team FAAM Architects, Arom ruimtelijk advies, Stuyvesant

wanneer 2017