TvT_Verkaveling Stiphout 1.jpg

BOUWKAVELS STIPHOUT

 

PLANSTUDIE EN SCHETSONTWERP

 

 
 
 

project data

locatie Stiphout

type schetsontwerp

wanneer 2016

opdrachtgever AROM - Advisering Ruimtelijke Ordening & Milieu